Kommuneplantillæg / 12 - Tillæg 12 til kommuneplan - Blandet bolig og erhvervsområde ved Dytmærsken / Tillæg xx til kommuneplan - blandet bolig og erhvervsområde ved Dytmærsken Pdf-forside

Tillæg 12 til Kommuneplan 2017 - Blandet bolig og erhvervsområde ved Dytmærsken
Status: Vedtaget
Offentliggørelse af forslag start: 12. februar 2018
Høringsperiode start: 12. februar 2018
Høringsperiode slut: 12. marts 2018
Vedtagelsesdato: 23. april 2018
Ikraftrædelsesdato: 30. april 2018

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk