Kommuneplantillæg / 10 - Tillæg 10 til kommuneplan - Erhvervsområde ved Bøsbrovej / Vedtagelsespåtegning

Vedtagelsespåtegning

Forslag til Tillæg 10 til Kommuneplan 2017 - Erhverv og rekreativt område ved Bøsbrovej, XL-BYG i Vorup er vedtaget af Randers Byråd den 25. marts 2019 og offentliggøres efter reglerne herom i planloven.

Tillæg 10 til Kommuneplan 2017 - Erhverv og rekreativt område ved Bøsbrovej, XL-BYG i Vorup er endelig vedtaget af Randers Byråd den 7. oktober 2019.

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk