Kommuneplantillæg / 09 - Tillæg 09 til kommuneplan - Etageboliger ved Fjordgade / Vedtagelsespåtegning

Vedtagelsespåtegning

Forslag til Tillæg 9 til Kommuneplan 2017 - Etageboliger ved Fjordgade er vedtaget af Randers Byråd den 10. november 2017 og offentliggøres efter reglerne herom i planloven.

Tillæg 9 til Kommuneplan 2017 - Etageboliger ved Fjordgade er endelig vedtaget af Randers Byråd den 19. februar 2018.

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk