Kommuneplantillæg / 09 - Tillæg 09 til kommuneplan - Etageboliger ved Fjordgade / Pdf-forside

Tillæg 9 til Kommuneplan 2017 - Etageboliger ved Fjordgade
Status: Vedtaget
Offentliggørelse af forslag start: 10. november 2017
Høringsperiode start: 10. november 2017
Høringsperiode slut: 22. december 2017
Vedtagelsesdato: 19. februar 2018
Ikraftrædelsesdato: 21. februar 2018

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk