Kommuneplantillæg / 08 - Tillæg 08 til kommuneplan - Erhvervsområde, Fårup Betonindustri a/s på Kærvej 1 i Fårup / Vedtagelsespåtegning

Vedtagelsespåtegning

Forslag til Tillæg 8 til Kommuneplan 2017 - Erhvervsområde, Fårup Betonindustri a/s på Kærvej 1 i Fårup er vedtaget af Randers Byråd den 7. september 2017 og offentliggøres efter reglerne herom i planloven.

Tillæg 8 til Kommuneplan 2017 - Erhvervsområde, Fårup Betonindustri a/s på Kærvej 1 i Fårup er endelig vedtaget af Randers Byråd den 27. november 2017.

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk