Kommuneplantillæg / 08 - Tillæg 08 til kommuneplan - Erhvervsområde, Fårup Betonindustri a/s på Kærvej 1 i Fårup / Tillæg 8 til kommuneplan - Erhvervsområde, Fårup Betonindustri a/s på Kærvej 1 i Fårup Pdf-forside

Tillæg 8 til Kommuneplan 2017 - Erhvervsområde, Fårup Betonindustri a/s på Kærvej 1 i Fårup
Status: Vedtaget
Offentliggørelse af forslag start: 7. september 2017
Høringsperiode start: 6. september 2017
Høringsperiode slut: 4. oktober 2017
Vedtagelsesdato: 27. november 2017
Ikraftrædelsesdato: 29. november 2017

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk