Kommuneplantillæg / 07 - Tillæg 07 til kommuneplan - Kærgade i Vorup / Vedtagelsespåtegning

Vedtagelsespåtegning

Forslag til Tillæg 7 til Kommuneplan 2017 - Kærgade i Vorup er vedtaget af Randers Byråd den 29. november 2017 og offentliggøres efter reglerne herom i planloven.

Tillæg 7 til Kommuneplan 2017 - Kærgade i Vorup er endelig vedtaget af Randers Byråd den 23. april 2018.

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk