Kommuneplantillæg / 07 - Tillæg 07 til kommuneplan - Kærgade i Vorup / Tillæg 7 til Kommuneplan Pdf-forside

Tillæg 7 til Kommuneplan 2017 - Kærgade i Vorup
Status: Vedtaget
Offentliggørelse af forslag start: 29. november 2017
Høringsperiode start: 29. november 2017
Høringsperiode slut: 24. januar 2018
Vedtagelsesdato: 23. april 2018
Ikraftrædelsesdato: 23. maj 2018

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk