Kommuneplantillæg / 06 - Tillæg 06 til kommuneplan - Opsamling på høring af Kommuneplan 2017 / Vedtagelsespåtegning

Vedtagelsespåtegning

Forslag til Tillæg 6 til Kommuneplan 2017 - Opsamling på Kommuneplan 2017 er vedtaget af Randers Byråd den 5. december 2017 og offentliggøres efter reglerne herom i planloven.

Tillæg 6 til Kommuneplan 2017 - Opsamling på Kommuneplan 2017 er endelig vedtaget af Randers Byråd den 23. april 2018.

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk