Kommuneplantillæg / 06 - Tillæg 06 til kommuneplan - Opsamling på høring af Kommuneplan 2017 / Kommuneplantillæg 6 - Opsamling på Kommuneplan 2017 Pdf-forside

Tillæg 6 til Kommuneplan 2017 - Opsamling på Kommuneplan 2017
Status: Vedtaget
Offentliggørelse af forslag start: 5. december 2017
Høringsperiode start: 5. december 2017
Høringsperiode slut: 6. februar 2018
Vedtagelsesdato: 23. april 2018
Ikraftrædelsesdato: 17. januar 2019

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk