Vedtagelsespåtegning

Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2017 - Vindmøllepark ved Overgaard er vedtaget af Randers Byråd den 8. november 2017 og offentliggøres efter reglerne herom i planloven.

Tillæg 4 til Kommuneplan 2017 - Vindmøllepark ved Overgaard er endelig vedtaget af Randers Byråd den 18. juni 2018.