Kommuneplantillæg / 04 - Tillæg 04 til kommuneplan - Vindmøllepark ved Overgaard / Tillæg 4 til kommuneplan - Vindmølleområde ved Overgaard Pdf-forside

Tillæg 4 til Kommuneplan 2017 - Vindmøllepark ved Overgaard
Status: Vedtaget
Offentliggørelse af forslag start: 8. november 2017
Høringsperiode start: 8. november 2017
Høringsperiode slut: 17. januar 2018
Vedtagelsesdato: 18. juni 2018
Ikraftrædelsesdato: 22. juni 2018

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk