Kommuneplantillæg / 03 - Tillæg 03 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft / Vedtagelsespåtegning

Vedtagelsespåtegning

Forslag til Tillæg 3 til Kommuneplan 2017 - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft er vedtaget af Randers Byråd den og offentliggøres efter reglerne herom i planloven.

Tillæg 3 til Kommuneplan 2017 - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft er endelig vedtaget af Randers Byråd den 10. september 2018.

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk