Kommuneplantillæg / 03 - Tillæg 03 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft / Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde DAKA ved Assentoft Pdf-forside

Tillæg 3 til Kommuneplan 2017 - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft
Status: Vedtaget
Offentliggørelse af forslag start: 18. december 2017
Høringsperiode start: 20. december 2017
Høringsperiode slut: 28. februar 2018
Vedtagelsesdato: 10. september 2018
Ikraftrædelsesdato: 18. september 2018

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk