Kommuneplantillæg / 02 - Tillæg 02 til Kommuneplan 2017 - Randers Stadion / Vedtagelsespåtegning

Vedtagelsespåtegning

Forslag til Tillæg 2 til Kommuneplan 2017 - Randers Stadion er vedtaget af Randers Byråd den 6. februar 2017 og offentliggøres efter reglerne herom i planloven.

Tillæg 2 til Kommuneplan 2017 - Randers Stadion er endelig vedtaget af Randers Byråd den 22. maj 2017.

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk