Kommuneplantillæg / 02 - Tillæg 02 til Kommuneplan 2017 - Randers Stadion / Pdf-forside

Tillæg 2 til Kommuneplan 2017 - Randers Stadion
Status: Vedtaget
Offentliggørelse af forslag start: 6. februar 2017
Høringsperiode start: 8. februar 2017
Høringsperiode slut: 5. april 2017
Vedtagelsesdato: 22. maj 2017
Ikraftrædelsesdato: 31. maj 2017

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk