Kommuneplantillæg / 01 - Tillæg 01 til Kommuneplan 2017 - Sporbyen Scandia / Vedtagelsespåtegning

Vedtagelsespåtegning

Forslag til Tillæg 1 til Kommuneplan 2017 - Sporbyen Scandia er vedtaget af Randers Byråd den 14. juni 2017 og offentliggøres efter reglerne herom i planloven.

Tillæg 1 til Kommuneplan 2017 - Sporbyen Scandia er endelig vedtaget af Randers Byråd den 6. november 2017.

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk