Kommuneplantillæg / 01 - Tillæg 01 til Kommuneplan 2017 - Sporbyen Scandia / Pdf-forside

Tillæg 1 til Kommuneplan 2017 - Sporbyen Scandia
Status: Vedtaget
Offentliggørelse af forslag start: 14. juni 2017
Høringsperiode start: 14. juni 2017
Høringsperiode slut: 23. august 2017
Vedtagelsesdato: 6. november 2017
Ikraftrædelsesdato: 8. november 2017

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk