Kommuneplantillæg

Kommuneplantillæg

Kommuneplantillæg i høring Høringsperiode
Tillæg 12 til kommuneplan - Blandet bolig og erhvervsområde ved Dytmærsken 12.02.18 - 12.03.18
Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft 20.12.17 - 28.02.18
Tillæg 4 til kommuneplan - Vindmøllepark ved Overgaard 08.11.17 - 17.01.18
Tillæg 6 til kommuneplan - Opsamling på Kommuneplan 2017 05.12.17 - 06.02.18
Tillæg 7 til kommuneplan - Kærgade i Vorup 29.11.17 - 24.01.18
Tillæg 9 til kommuneplan - Etageboliger ved Fjordgade 10.11.17 - 22.12.17

 

 

Vedtagne Kommuneplantillæg
Tillæg 1 til kommuneplan - Sporbyen Scandia
Tillæg 2 til kommuneplan - Randers Stadion
Tillæg 8 til kommuneplan - Erhvervsområde, Fårup Betonindustri a/s på Kærvej 1 i Fårup

 

Klagevejledning

Der kan klages over en vedtaget tillæg til kommuneplan, ligesom der kan klages over en lokalplan. Se hvordan du klager på Randers Kommunes hjemmeside

Der kan ligeledes klages over en miljøvurdering eller beslutningen om at der ikke foretages en miljøvurdering. Dette vil ofte være i forbindelse med at forslag til tillæg til kommuneplan er i offentlig høring. Du vil kunne se mere om hvordan du klager på Randers Kommunes hjemmeside.

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk