Kommuneplantillæg

Kommuneplantillæg

Forslag til kommuneplantillæg Høringsperiode
Tillæg 22 til Kommuneplan 2017 - Detailhandel Paderup 11.10.18 - 06.12.18
Tillæg 26 til Kommuneplan 2017 - Etageboliger og tæt-lav bebyggelse i og ved Helstedgård 27.06.19 - 05.09.19
Tillæg 44 til Kommuneplan 2017 - Boliger ved Højmarksvej, etape 1 og 4 09.10.19 - 04.12.19

 

 

Vedtagne Kommuneplantillæg
Tillæg 1 til Kommuneplan 2017 - Sporbyen Scandia
Tillæg 2 til Kommuneplan 2017 - Randers Stadion
Tillæg 3 til Kommuneplan 2017 - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft
Tillæg 4 til Kommuneplan 2017 - Vindmøllepark ved Overgaard
Tillæg 6 til Kommuneplan 2017 - Opsamling på Kommuneplan 2017
Tillæg 7 til Kommuneplan 2017 - Kærgade i Vorup
Tillæg 8 til Kommuneplan 2017 - Erhvervsområde, Fårup Betonindustri a/s på Kærvej 1 i Fårup
Tillæg 9 til Kommuneplan 2017 - Etageboliger ved Fjordgade
Tillæg 10 til Kommuneplan 2017 - Erhverv og rekreativt område ved Bøsbrovej, XL-BYG i Vorup
Tillæg 12 til Kommuneplan 2017 - Blandet bolig og erhvervsområde ved Dytmærsken
Tillæg 15 til Kommuneplan 2017 - Boliger og rekreativt område ved Fuglsangsvej
Tillæg 16 til Kommuneplan 2017 - Langå midtby og stationsområde
Tillæg 17 til Kommuneplan 2017 - Retningslinjer for reservation til Klimabroen og vejanlæg
Tillæg 18 til Kommuneplan 2017 - Etageboliger ved Søren Møllers Gade
Tillæg 20 til Kommuneplan 2017 - Blandet bolig- og erhvervsområde samt idrætsområde v. Haslund
Tillæg 21 til Kommuneplan 2017 - Skolebyggeri ved Forberedelsesskolen i Randers
Tillæg 24 til kommuneplan 2017 - Boligbebyggelse på Bojesvej
Tillæg 25 til Kommuneplan 2017 - Centererhverv ved Messingvej
Tillæg 27 til kommuneplan 2017 - Stevnstrup Fritids- og Idrætsanlæg
Tillæg 28 til Kommuneplan 2017 - Tradium, Vester Allé
Tillæg 29 til Kommuneplan 2017 - Boliger og lettere erhverv ved Landsbygaden i Stevnstrup
Tillæg 30 til Kommuneplan 2017 - Landsbyafgrænsning i Tjærby
Tillæg 32 til Kommuneplan 2017 - Solvarmeanlæg ved Værum
Tillæg 33 til Kommuneplan 2017 - Kontor- og serviceerhverv samt butiksformål ved Oust Møllevej
Tillæg 35 til Kommuneplan 2017 - Boliger ved Rugvænget i Mejlby
Tillæg 36 til Kommuneplan 2017 - Boligområde ved Frejasvej/Gl. Hobrovej
Tillæg 39 til Kommuneplan 2017 - Aflysning af ramme til kraftvarmeværk
Tillæg 40 til Kommuneplan 2017 - Tæt-lav boliger og erhverv ved Skovboulevarden 6, Stevnstrup
Tillæg 41 til Kommuneplan 2017 - Boligområde syd for Vestergade

 

Klagevejledning

Der kan klages over et vedtaget tillæg til kommuneplan, ligesom der kan klages over en lokalplan. Se, hvordan du klager, på Randers Kommunes hjemmeside

Der kan ligeledes klages over en miljøvurdering eller beslutningen om at der ikke foretages en miljøvurdering. Dette vil ofte være i forbindelse med at forslag til tillæg til kommuneplan er i offentlig høring. Du vil kunne se mere om, hvordan du klager, på Randers Kommunes hjemmeside.

 

Fordebat inden udarbejdelse af tillæg til kommuneplanen

I nogle tilfælde gennemfører Randers Kommune en fordebat, inden udarbejdelsen af et tillæg til kommuneplanen igangsættes, jf. planlovens § 23c. Her inviteres offentligheden til at komme med idéer og forslag til planlægningen.

Fordebatter annonceres på Randers Kommunes hjemmeside og offentliggøres i det digitale planregister Plandata.dk. Du kan se igangværende fordebatter i hele Danmark på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk