Forudsætninger

Forudsætninger

Kommuneplanen er et led i det danske planhierarki, som består at landsplanredegørelsen og de statslige interesser, de regionale udviklingsplaner, kommuneplaner og lokalplaner. Randers Kommuneplan er ikke i strid med statslige interesser eller de regionale udviklingsplaner.

Randers Kommuneplan er dermed underlagt landsplanredegørelsen og de statslige interesser, hvor der sættes direkte krav og mål til kommuneplanlægningen i de statslige udmeldinger, mens Randers Kommuneplan sætter rammerne for lokalplanlægningen i Randers Kommune.

Stat og region udarbejder herudover vandplaner, råstofplaner og Natura 2000-planer, samt diverse mere specifikke infrastrukturplaner. Kommunerne skal udarbejde handleplaner på baggrund af de statslige planer. Kommuneplanen skal være i overensstemmelse med disse handleplaner.

Kommuneplanlægningen forudsætter desuden samarbejde på tværs af kommunegrænser for at sikre sammenhæng og tværkommunale hensyn.

 

STATUS PÅ PLAN

Kommuneplan 2017 er gældende fra den 24. maj.

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk